Heroes of Crown VNG

VNG Singapore Pte. ltd

เงื่อนไข 

การเข้าใช้งาน 

[Heroes Of Crown] 

แนะนำ 

[Heroes of Crown] (หรือ “ผลิตภัณฑ์”) คือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของเวอร์ชั่นไทยสืบเนื่องมาจากการพัฒนาและผลิตโดย Xiamen Woobest Interactive Network Technology Co.,Ltd และถูกให้บริการแต่เพียงผู้เดียวภายใต้อำนาจของบริษัท VNG 

ก่อนการเล่นเกมนี้ผู้เล่นจะต้องอ่านทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เกมนี้(รวมไปถึงคุณสมบัติในเรื่องของอายุ)โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขการรับผิดชอบหรือข้อยกเว้นของ VNG เงื่อนไขการจำกัดสิทธิของผู้เล่นถือเป็นเงื่อนไขอื่นๆ 

ในกรณีที่ผู้เล่นไม่เห็นหรือยองรับข้อตกลงทั้งหมดไม่ว่าจะข้อใดก็ตามผู้เล่นกรุณาไม่ใช้หรือเล่นผลิตภัณฑ์เกมนี้ [Heroes Of Crown] และลบเกมออกจากอุปกรณ์โทรศัพท์ของผู้เล่นโดยทันที 

หากผู้เล่นทำการใช้หรือเล่นผลิตภัณฑ์เกมนี้ [Heroes Of Crown]  นั่นหมายความว่าผู้เล่นได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดแล้วเงื่อนไขทั้งหมดนี้รวมไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแก้ไขหรือการการกระทำใดๆทั้งสิ้นตามแต่ในช่วงเวลา 

คำนิยาม 

ขอบเขตของคำนิยามของเงื่อนไขการใช้งานคำหรือวลีที่เขียนตัวหนานี้มีความหมายและคำนิยามตามข้อมูลด้านล่างยกเว้นว่าคำหรือวลีเหล่านี้จะถูกใช้หรือเข้าใจในบริบทอื่น “เกมส์” หรือ “ผลิตภัณฑ์”: คือเกมส์อินเตอร์เน็ต [Heroes Of Crown]  

กฏและกติกาการเล่น”: คือเงื่อนไขกฏข้อปฏิบัติตามคำนิยามทั้งหมดตามที่ได้กล่าวในเงื่อนไขการใช้งานและหรือแจ้งให้ทราบข้อมูลข่าวสารในเกมส์ที่บริษัท VNG เป็นผู้แจ้งในเกมส์และหรือในเว็บไซต์หลัก 

ข้อมูล”: คือเนื้อหาหรือข่าวสารที่ได้จัดสร้างขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่ผู้เล่นเข้าร่วมหรือใช้ผลิตภัณฑ์เกมนี้ (server) 

ข้อมูลส่วนตัว”: คือข้อมูลที่ถือยืนยันความเป็นส่วนตัวตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ4 ของเงื่อนไขการใช้งาน 

บัญชีและการเข้าใช้งานเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ผู้เล่นจะต้องมีบัญชีเพื่อใช้ในการเข้าเล่นการสร้างบัญชีเพื่อเข้าใช้งานสามารถทำตามวิธีด้านล่างนี้: 

ใช้วิธีการเข้าเล่นทันทีหรือบัญชีที่ผูกกับ (Google, Facebook) (หลังจากนี้จะทำการเรียกว่า “บัญชีผูก”) ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาเกมส์จะอนุญาติให้ผู้เล่นสามารถใช้บัญชีผูกเพื่อเช้าเง่นอย่างไรก็ตามผู้เล่นจำเป็นจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขและกำหนดทั้งหมดในขณะเดียวกันผู้เล่นจำเป็นจะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดด้วยตัวเองหากเข้าเล่นผ่านบัญชีผูก 

เข้าเล่นโดยใช้วิธี “เข้าเล่นทันที” ในครั้งแรกในกรณีนี้บัญชีการเข้าเล่นเกมส์จะเชื่อมข้อมูลการอุปกรณ์ของผู้เล่นผู้เล่นจะต้องยืนยันข้อมูลและความเป็นส่วนตัวตามที่ตัวเกมส์ร้องขอ 

เพื่อที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและผลประโยชน์ของผู้เล่น VNG แนะนำผู้เล่นควรเข้าเล่นผ่านบัญชี Facebook หรือบัญชีผูกอื่นๆของผู้เล่น VNG จะไม่สามารถกำเนินการแก้ไขตามคำเรียกร้องของผู้เล่นได้หากผู้เล่นไม่สารถยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีได้ 

การรวบรวมและข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้เล่น 

ตามข้อกฏหมายและเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้เล่นอย่างดีที่สุดสำหรับปัญหาในบัญชีการเล่นเกมในขณะที่ผู้เล่นเข้าใช้งานผู้เล่นควรที่จะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามนี้: 

ชื่อนามสุกล; 

วันเดือนปีเกิด; 

ที่อยู่ปัจจุบัน; 

เลขบัตรประชนหรือพาสปอร์ตวันที่ออกและสถานที่ออกบัต; 

เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ออกบิล(หากมี) 

ในกรณีที่ผู่เล่นให้ครบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น VNG มีอำนาจ (i) ปฏิเสธการให้บริการ; (ii) หยุดให้บริการหรือจำกัดหรือห้ามไม่ห้ามใช้งานทั้งหมดลบบัญชีผู้เล่นและข้อมูลในเกมทั้งหมดลบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องล็อคบัญชีผู้เล่น; และหรือ 

(iii) ปฏิเสธการยอมรับการแก้ปัญหาการร้องเรียนร้องขอหรือการกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และหรือบัญชีของผู้เล่น 

 VNG จะทำการใช้อุปกรณ์ป้องกันความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลของผู้เล่นแต่ในกรณีที่เป็นข้อบังคับทางกฏหมายสำนักงานอัยการหรือองค์กรรัฐบาลที่เกี่ยวข้องร้องขอข้อมูล VNG จะส่งข้อมูลของผู้เล่นให้กับหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น 

การตั้งชื่อตัวละครผู้เล่นจะต้องตั้งชื่อตัวละครในบัญชีเกมให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อบังคับที่ได้เผยแพร่ที่นี่. 

ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับว่า VNG และหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่สามที่ร่วมมือกับ VNG สามารถนำข้อมูลที่ผู้เล่นได้ให้ไว้กับทางบริษัทสามารถส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างเช่นข้อความเบอร์โทรศัพท์ (email) หรือช่องทางต่างๆที่สามารถส่งข้อมูลให้กับผู้เล่นได้ในกรณีนี้บุคคลหรือหน่วยงานที่สามที่ร่วมมือกับ VNG (หากมี) จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นด้วยเช่นกันกับ VNG . 

ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับในการหลีกเลี่ยงกรณีที่บัญชีผู้เล่นสูญหายหรือถูกแทรกแซงหรือขโมย (hack) ผู้เล่นจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้กับใครทั้งสิ้น(ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ได้ตั้งใจ) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรหัสกับใครทั้งสิ้นรวมถึงคนสนิทของผู้เล่น 

ในขณะเดียวกันหากผู้เล่นพบหรือสงสัยว่ามีการเข้าใช้งานอย่างไม่พึงประสงค์ผู้เล่นสามารถ (i) เปลี่ยนรหัสโดยทันทีและหรือ (ii) แจ้งทาง VNG และปฎบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นเช่นการล็อคบัญชีหรือระงับการกระทำที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับบัญชีของผู้เล่นรวมจนถึงการให้ความร่วมมือกับทาง VNG 

ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับการป้องกันและอัพเกรดการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้เล่น VNG มีอำนาจในการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการป้องกันรักษาแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่าบัญชีของผู้เล่นจะไม่สูญหายหรือถูกถูกhack และ VNG ได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องชดเชยความเสียหายใดๆให้กับผู้เล่นในกรณีดังกล่าว 

ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับว่าการอัพเกรดประสิทธิภาพในการใช้งานและทรัพย์สินของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ผู้เล่นไม่สามารถเข้าเล่นหรือใช้งานได้ภายใน (6)เดือนนับจากการเข้าใช้งานครั้งแรก VNG มีอำนาจ (แต่ไม่ได้มีหน้าที่) ลบบัญชีและข้อมูลในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของผู้เล่น 

เพื่อเป็นการให้ VNG บริการผู้เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุดผู้เล่นได้ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อมูลทั้งหมดและอนุญาติให้ VNG มีอำนาจในการเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางระบบผลิตภัณฑ์และหรือแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ของผู้เล่นทั้งหมด 

อุปกรณ์ของผู้เล่นทั้งหมด VNG จะทำการเก็บรักษาข้อมูลตามนโยบายการรักษาข้อมูลทั้งหมดของ VNG 

การให้บริการในการใช้งาน 

หากผู้เล่นตกลงยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นและในตัวผลิตภัณฑ์ VNG ให้สิทธิ์ผู้เล่นแบบไม่เพียงหนึ่งเดียวในการใช้บริการทั้งหมดในการใช้บริการตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่สามารถให้อำนาจการแลกเปลี่ยนซื้อขายใดๆทั้งสิ้นให้กับผู้เล่น 

นอกเหนือจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวมาใน 5.1 VNG มีอำนาจในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดนี้รวมถึงเครื่องหมายการค้ารหัสผลิตภัณฑ์รูปภาพคุณสมบัติเสียงในตัวผลิตภัณฑ์เกมส์ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวรวมไปถึงอำนาจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์เกมส์อีกด้วยและผู้เล่นจะไม่ทำการใดๆนอกเหนือจากเงื่อนในข้อย่อย5.1 ของข้อ5 หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 

ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับว่า: 

ในกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการผลิตภัณฑ์เกมส์เพื่อเป็นการให้บริการอย่างดีที่สุด VNG มีอำนาจในการอัพเดตข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไขลบช้อมูลหรือฟังค์ชั่นทั้งหมดในตัวผลิตภัณฑ์เกมส์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เล่นยังใช้งานต่อนั่นหมายความว่าผู้เล่นได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วในกรณีที่ผู้เล่นไม่เห็นด้วยผู้เล่นจะต้องหยุดใช้งานทันทีไม่เข้าระบบลบผลิตภัณฑ์ออกจากอุปกรณ์ของผู้เล่นในกรณีนี้ VNG จะไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบบัญชีของผู้เล่นในทุกกรณี 

เพื่อการยกระดับความเร็วและประสบกรณ์ในการใช้งานอย่างดีที่สุด VNG มีอำนาจในการลบข้อมูลเก่าทั้งหมดของผู้เล่นได้ตลอดเวลา 

 VNG 

จะใช้วิธีหรืออุปกรณ์ทุกชนิดในการยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เล่นให้เกิดประสบการณ์การใช้งานอย่างดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามหากมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในตัวผลิตภัณฑ์(i) การถูกแทรกแซง (ii) bug (iii) สูญหายหรือมีการใช้ชื่อตรงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตัวผลิตภัณฑ์ VNG จะใช้วิธีการที่กำหนดตามความเหมาะสม (ตามที่รับอนุญาติ) ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขโดยที่ผู้เล่นเห็นด้วยกับ VNG ในทุกๆกรณี 

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีคุณสมบัติสูตรต่างๆในตัวผลิตภัณฑ์เกมส์ต่างเป็นข้อมูลลับด้วยเหตุนี้ VNG ไม่มีหน้าที่ในการบอกข้อมูลใดๆทั้งหมดให้กับผู้เล่นไม่ว่าวิธีใดก็ตาม 

เพื่อเป็นการให้บริการอย่างดีที่สุดและไม่หยุดหยั่งในการพัฒนา VNG มีอำนาจในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติจำลองผลิตภัณฑ์จำลองของรางวัลในผลิตภัณฑ์ที่ผู้เล่นกำลังใช้งานอยู่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและผู้เล่นจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นกับ VNG 

ตัวเกมส์ให้บริการในวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้เล่นผู้เล่นจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโปรแกรมหรือตัวจำลองของรางวัลและ Point ในเกมส์ไม่ใช่ทรัพย์สินไม่มีค่าไม่สามารถแลกกับมาเป็นเงินหรือเวาชเชอร์หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าได้ด้วยเหตุนี้ในกรณีถ้าบัญชีของผู้เล่นถูกลบหรือไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว (ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม) ทั้งโปรแกรมหรือตัวจำลองของรางวัลและPoint ตามที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกลบอย่างทันทีและดำเนินการตามกฏหมาย(หากมี) และ VNG ไม่มีหน้าที่ชดเชยหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นทั้งเงินสดหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า VNG จะประกาศและให้ข้อมูลเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เล่นตามข้อกฏหมายตลอดระยะเวลา 

โปรโมชั่นลดราคาในผลิตภัณฑ์เกมส์กิจกรรมต่างๆผลิตภัณฑ์เกมส์จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการในหน้าหลักของผลิตภัณฑ์เกมส์และหรือเว็บไซต์หลักเท่านั้นด้วยเหตุนี้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโปรโมชั่นหรือข้อมูลต่างๆที่ไม่ได้ถูกผยแพร่จากตัวผลิตภัณฑ์หรือช่องทางหลักตามีท่กล่าวข้างต้นหากมีการฉ้อโกงหรือสร้างความเสียหายให้กับผู้เล่น VNG จะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ความเสียหายให้กับผู้เล่นใดๆทั้งสิ้น 

 VNG จะยอมรับแค่การชำระเงินผ่านช่องทางของ VNG หรือถูกให้บริการแนะนำหรือเผยแพร่ในตัวผลิตภัณฑ์เกมส์และหรือเว็บไซต์หลักเท่านั้นในกรณีที่ผู้เล่นชำระผ่านทางอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น VNG จะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆทั้งสิ้นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามที่เกิดหลังจากที่ชำระเงินสำเร็จและ VNG ได้รับข้อมูลและส่งข้อมูลเข้าบัญชีของผู้เล่นในผลิตภัณฑ์เกมส์แล้วแต่หลังจากนั้นบริษัทตัวกลางที่ดำเนินการชำระเงินแจ้งรีฟันด์ (ตามคำเรียกร้องของเจ้าของบัตร) VNG จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและชดเชยตามจำนวนที่ได้ตรวจสอบเข้าในบัญชีของผู้เล่นและจะหักตามจำนวนเงินที่ผู้เล่นได้ใช้งานแล้วในกรณีที่ผู้เล่นได้รับเงินไม่ตรงกับที่ได้ทำการชำระ(เนื่องจากผู้เล่นมีการใช้งานแล้ว) VNG มีอำนาจในการหักเงินในการชำระเงินครั้งถัดไปหรือเรียกคืนไอเทมต่างๆในผลิตภัณฑ์เกมส์ที่ผู้เล่นได้ใช้งานแล้วนอกจากนี้ยังมีกรณีอื่นๆขึ้นอยู่กับความรุนแรงผู้เล่นอาจถูกล็อคลัญชีถาวร 

การละเมิดและกติกาการจัดการ 

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎของเกมคุณจะไม่ดำเนินการใดต่อไปนี้: 

ใช้ประโยชน์จากเกมเพื่อ: 

ต่อสู้กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม; ก่อให้เกิดความอคติต่อความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยของสังคม; เป็นอันตรายต่อกลุ่มคนพื้นเมือง; ชวนให้เกิดสงคราม,การก่อการร้าย; ก่อให้เกิดความแตกแยกความขัดแย้งระหว่างประชาชนเชื้อชาติศาสนา; 

โฆษณาชวนเชื่อปลุกระดมความรุนแรงล่วงละเมิดเกิดความเสื่อมทรามอาชญากรรมภัยสังคมเชื่อเรื่องโชคลางผิดจารีตและประเพณีของชนกลุ่ม; 

เปิดเผยความลับของรัฐบาลความลับทางการทหาร, ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความลับอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด; 

บิดเบือนข้อมูลใส่ร้ายทำลายชื่อเสียงของผู้จัดเกียรติและศักดิ์ศรีส่วนบุคคล; 

การโฆษณาโฆษณาชวนเชื่อ, ซื้อขายสินค้าบริการในเกมโดยเฉพาะสินค้าบริการที่ผิดกฏหมาย; เผยแพร่สิ่งพิมพ์วรรณกรรมศิลปะสิ่งตีพิมพ์ต้องห้าม; 

องค์กรปลอม, ส่วนบุคคลและกระจายข้อมูลเท็จข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรและบุคคล 

ดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ VNG และผู้พัฒนาส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้: 

ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์; 

แก้ไขดัดแปลงรหัสทำซ้ำรหัสของผลิตภัณฑ์ 

หรือใช้วิธีการอื่นๆเพื่อแสดงรหัสเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์; 

Scan ตรวจสอบทดสอบเพื่อตรวจสอบหรือหาข้อผิดพลาด (bug) หรือ 

ข้อผิดพลาดที่มีของผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; 

ดำเนินการคัดลอกแก้ไขเพิ่มเติมลดลงเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพการดำเนินการของผลิตภัณฑ์สำหรับข้อมูลที่สร้างขึ้นและจัดเก็บไว้ณที่ใดที่หนึ่งในกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลโต้ตอบ (server) และ client ในกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์แต่ไม่จำกัดที่ plug-in, auto หรือระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

ที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือของฝั่งที่สามในขณะที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากทาง VNG เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า; 

ใช้งานให้เช่าให้ยืมคัดลอกแก้ไขเชื่อมต่อถ่ายโอนเผยแพร่หรือสร้าง website, microsite ต่างๆ … สำหรับข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่ VNG เป็นผู้ถือสิทธิ์หรือได้รับสิทธิ์ให้ใช้จำหน่ายหรือเปิดตัว; 

สร้างพวก website, microsite เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือมีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกับผลิตภัณฑ์ 

เกี่ยวกับการดำเนินการใช้เกม: 

การใช้บัญชีรหัสผ่านของผู้เล่นอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต. 

ทำการค้าขายแลกเปลี่ยนไอเทมสินค้าคะแนนในเกมหรือบัญชีเกมระหว่างผู้เล่นด้วยกันโดยใช้เงินสิ่งของหรือเพชร 

ทำลายความยุติธรรมในเกมโดย (i) ใช้ประโยชน์ – ไม่ว่าจงใจหรือไม่ – ข้อผิดพลาดในเกมต่างๆข้อบกพร่องในเวอร์ชั่นต้นฉบับการออกแบบเกมเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อโกงหรือกระทำการใดๆที่ละเมิดกฏของเกม (ii) ใช้ซอฟต์แวร์แอพลิเคชั่นและ/หรืออุปกรณ์ที่สามเพื่อแทรกแซงในเกมและ/หรือระบบ Game Server และ/หรือ (iii) การดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้เปรียบเหนือผู้เล่นคนอื่นๆที่ละเมิดกฎของเกม 

การเก็งกำไร, ผลประโยชน์ของหน่วยงานผิดกฏหมายสินค้าปลอมในเกมและ/หรือใช้หน่วยงานปลอมสินค้าปลอมทีร่สร้างขึ้นโดยขัดต่อกฏของเกม 

ด้วยวิธีการดังกล่าวหรือวิธีการอื่นๆเพื่อฉ้อโกงไม่ปฏิบัติตามกติกาการเล่นเกมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดกฏหมาย 

สนทนาหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองศาสนาหรือชาติพันธุ์ในเกม 

พูดเกี่ยวกับคำหยาบคายและ/หรือมีกิริยาคำพูดที่ล่วงละเมิดหรือคำพูดที่ส่งผลถึงเกียรติชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีขององค์กรหรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือนอกเกม 

การดำเนินการจูงใจล่อลวงชักจูงผู้เล่นรายอื่นเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อโกง 

แอบอ้างหรือพยายามทำให้เข้าใจผิดว่าคุณเป็นผู้เล่นคนอื่นและ/หรือคนอื่น (ไม่ใช่คุณ) ในเกม 

พนักงานคนงานหรือผู้ร่วมงานของ VNG . 

ไม่ว่าการกระทำใดๆคำพูดท่าทางหรือทัศนคติที่เป็นการทำลายศักดิ์ศรีเครื่องหมายทางการค้าของเกมหรือ VNG . 

การดำเนินการที่ก่อให้เกิดการรบกวนก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาย่อยใดๆสำนักงานตัวแทนสถานที่ธุรกิจไหนก็ตามของ VNG และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง VNG . 

มีคำพูดท่าทางหรือการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดต่อร่างกายชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีหรือคุกคามต่อพนักงานลูกจ้าง (ไม่ว่าจะเป็นพนักงามพาร์ทไทม์และผู้สนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่)ของ VNG . 

การกระทำอื่นๆ (i) เป็นการละเมิดกฎหมาย (ii) ขัดกับประเพณีอันดีงามของชาวเวียดนาม (iii) ขัดแย้งกับชุมชนผู้เล่นเกมออนไลน์ปกติและ/หรือกฎการเล่นเกมออนไลน์ 

สำหรับการละเมิดกฎของเกม VNG มีสิทธิ์ในตัวเองและ/หรือผ่านระบบคุณลักษณะของเกมเพื่อจัดการกับการละเมิดขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการละเมิดอาจกระทำในรูปแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้: 

คำเตือน: ใช้สำหรับผู้ที่กระทำผิดครั้งแรกและมีผลกระทบต่อเกมไม่มากและ/หรือผู้เล่นรายอื่น 

ตำหนิ: ใช้สำหรับการดำเนินการที่ถูกกล่าวเตือนไปแล้วแต่ไม่แก้ไขและ/หรือกระทำผิดซ้ำหรือละเมิดข้อกำหนดของส่วนย่อย (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) ข้อ (c), ย่อย 6.1 ข้อ 6 ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้. 

การลบและ/หรือลบหน่วยงานปลอมสินค้าปลอมในเกม: ใช้สำหรับการดำเนินการที่ถูกตำหนิแต่ไม่แก้ไขและ/หรือกระทำผิดซ้ำและ/หรือละเมิดข้อกำหนดของส่วนย่อย (iii), (iv), (v) ข้อ (c), ย่อย 6.1 ข้อ 6 ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ 

ล็อคบัญชีแบบมีเวลากำหนด (ระยะเวลาที่กำหนดจะขึ้นอยู่กับลักษณะของความผิด): ใช้สำหรับการดำเนินการที่ถูกตำหนิและ/หรือถูกจัดการตามข้อกำหนด (c) ย่อย 6.2 สิ่งนี้ไม่ได้รับการแก้ไขและ/หรือถูกทำให้แย่ลงหรือละเมิดข้อกำหนดของส่วนย่อย(xii), (xiii) ข้อ (c) ย่อย 6.1 ข้อ 6 ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ 

ล็อคบัญชีแบบถาวร : ใช้สำหรับการดำเนินการที่ถูกจัดการตามข้อกำหนด (d) ย่อย 6.สิ่งนี้ไม่ได้รับการแก้ไขและ/หรือถูกทำให้แย่ลงหรือละเมิดข้อกำหนดของ(a), (b), ย่อย (i), (ii), (xiv) ข้อ (c), ย่อย 6.1 ข้อ 6 ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ 

การถ่ายโอนเอกสารไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจเพื่อดำเนินการในเรื่องความผิดทางอาญาหรือการลงโทษ: ใช้สำหรับการละเมิดความผิดทุกอย่างที่มีโทษทางอาญา 

แม้ว่าจะมีข้อกำหนดข้างต้นในบางสถานการณ์ที่พิเศษ VNG มีสิทธิที่จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหรือในเวลาเดียวกันต้องใช้มาตรการจัดการเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันและ/หรือสร้างความมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมของเกมจะดียุติธรรม 

ในสถานการณ์ที่ VNG ตรวจพบและ/หรือได้รับการร้องเรียนการบอกกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎของเกมของคุณและ/หรือบัญชีในเกมของคุณแล้วขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและระดับของการละเมิดที่ VNG มีสิทธิ์จัดการแต่เพียงผู้เดียวตามข้อกำหนดในเกม; ในขณะเดียวกัน VNG มีสิทธิ์ 

(แต่ไม่จำเป็นต้อง) เผยแพร่ชื่อบัญชีของคุณรูปแบบการจัดการบนหน้าหลักของเกมประกาศในเกมให้ผู้เล่นคนอื่นๆรับทราบและ/หรือช่องข่าวสารที่ VNG สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้เล่นคนอื่นๆของเกม. 

การร้องเรียนและรายงานที่เกี่ยวข้องกับเกม 

ในการดำเนินการร้องเรียนหรือรายงานเกี่ยวกับเกมบัญชีของคุณต้องเป็นบัญชีที่ได้รับการยืนยันตัวตนระบุอย่างครบถ้วนเพื่อที่ VNG สามารถตรวจสอบและติดต่อได้หากบัญชีของคุณไม่ได้รับการระบุอย่างครบถ้วนหรือหาก VNG มีเหตุผลอันสมควรที่เชื่อได้ว่าข้อมูลที่คุณให้นั้นไม่ถูกต้อง VNG สามารถปฏิเสธคำร้องขอของคุณจนกว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 

คุณยอมรับและเห็นด้วยกับการดำเนินการร้องขอของคุณผ่านช่องทางช่วยเหลือลูกค้าโดยตรงและเป็นอำนาจการตัดสินใจอย่างเป็นทางการของ VNG ตามข้อกำหนดทางกฏหมายพรบ.การใช้งานคอมพิวเตอร์ 

กฎหมายบังคับใช้ 

เงื่อนการใช้งานทั้งหมดถูกบังคับใช้และถูกอธิบายตามข้อกำหนดทางกฎหมายทุกประการอย่างครบถ้วนแล้ว 

 

เงื่อนไขอื่นๆ 

ข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าในเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งานที่ถูกศาลแจ้งว่าไม่มีผลบังคับใช้ทางกฏหมายแต่เงื่อนไขในข้ออื่นๆยังถือว่ามีผลบังคับใช้ทางกฎหมายระหว่างผู้เล่นและ VNG 

ในการที่ VNG ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าไม่ว่าจะเรื่องหรือการกระทำใดก็ตามในเงื่อนไขข้อกำหนดนี้ไม่ได้มีความหมายว่าเพิกเฉยละเลยอำนาจหรือการดำเนินการจัดการใดดำเนินการหนึ่งหรือทั้งหมด 

และไม่ได้หมายความว่าจะยกเว้นข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดของอำนาจต่างๆในการเงื่อนไขข้อกำหนดดังกล่างข้างต้น 

 

--- หมดแล้ว --- 

ลิขสิทธิ์ผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวโดยบริษัท VNG SINGAPORE PTE.LTD. 
อาคารUBC2 ห้อง1704 ชั้น17 เลขที่ 591 สุขุมวิท33 แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110.